bursa orff eğitimi

 bursa orff eğitimi         “Orff yaklaşımı” olarak da anılan bu eğitim, besteci Carl ORFF ve dansçı Gunild KEETMAN tarafından geliştirilmiştir. Geneline bakıldığında müzik ve hareket eğitimi olarak tanımlanabilir. Temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik Orff eğitimi, kalıplaşmış katı kuralların olduğu bir eğitim şekli değildir. Bu eğitimde açığa çıkarılmak istenen çocuğun yaratıcılığının yanında öğretmenin yaratıcılığınada yer verilmiştir.
Özetle bu bilgiler ışığında ulusal değerlerin korunduğu bir programla Orff Eğitimini sunmaktayız.

Alman besteci Carl Orff, çocuklara müzik eğitimi vermek  için bu özel eğitim yöntemini geliştirmiştir.

Orff eğitimi,okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bir eğitimdir.Bu yöntemle amaç çocukların yaratıcılığını geliştiriken,eğlenirken öğrenmesini sağlamaktır.Müzikle dans eden,hareket eden,konuşan,müziğe söz giydiren(söz yazan) kısacası müzik aracılığıyla kendini ifade eden çocuk bu esnada aslında müziğin içine yavaş yavaş girmiş ve bir takım kavramları farkında bile olmadan öğrenmeye başlamıştır. Sözün özü her çocuğun birden bir çalgı öğrenmesinden önce orff eğitimi alıp müziği yaşaması,içerlemesi ve böylece bilgi birikiminin olması kesinlikle şarttır.

               Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu  bir “ dil ” olan Orff yöntemi;

  1. a)   Ritm için vücut sesi ve jestler vurgulanarak,
  2. b)   Enstrümanların en doğalı ve ilki olan “ses” kullanılarak,
  3. c)   Her ölçü, şekil ve ses çeşitliliğine göre bütün davul türlerine büyük önem verilerek,

d) Doğaçlamalara şekil veren öge olarak “ostinato” (tekrarlanan ritmik, sözlü veya söylenen biçim) kullanılarak doğmuştur.

Leave Your Reply