aygoanaokuluÖğrenci Merkezli eğitimle özgüveni gelişmiş evrensel değerlerle donanmış, kalite dünyasında yolculuk yapabilecek bireyler yetiştirmektir. ” Öğrenci Merkezli Eğitim ” diyoruz çünkü; okulda öğrencilerin verimliiliğini en üst düzeye çıkaran ortamlar hazırlıyor. Bilgiye ulaşmayı bilen ve bilimsel düşünebilen, takım çalışmaları ile başarının yakalanabileceğine inanan öğrenciler yetiştiriyoruz. Onlara sunduğumuz rehberlik hizmetiyle yeteneklerini tanımlamalarını sağlıyor ve onları ilgi istek ve kabileyetleri doğrultusunda bir yaşam sürdürülebilmeleri için yönlendiriyoruz.

Misyonumuz

Tüm çocuklarımızı Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, özgüvenleri gelişmiş, yaratıcı, sevgi, saygı ilkeleri doğrultusunda yetiştirebilen, bir üst kuruma en iyi şekilde hazırlayan ve örnek alınan bir kurum olmaktır.

Vizyonunuzaygo

Okulumuzda araştıran, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, proje çalışmalarına önem veren, yaparak-yaşayarak öğrenme metodunu kullanan, biz bilinciyle kaliteli gelecek sağlama yoluna giderek, öğrenme ortamlarını çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte oluşturarak, en üst düzeyde kalıcı davranış kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Kaydet