bursa yalın eğitim

Doğuşu ve gelişmesi Japon Eğitim Sistemine dayanan ‘YALIN DÜŞÜNCE’ günümüzde dünyanın bir çok ülkesinde benimsenmiş ve hızla yayılan bir sistemli çalışma programıdır.

Aygo olarak okulumuzda uygulama amacımız; kendine güvenen, başta çevresindeki insanlar olmak üzere doğaya  ve doğada yaşayan tüm canlılara saygı duyan bireyler yetiştirmektir.

Japonya’ da okul öncesi eğitim programlarıyla başlayan yalın düşünce öğrencinin tüm eğitim hayatı boyunca karşılaştığı problemleri kendi kendine çözebilme yeteneğini sağlama, odaklanmış olduğu hedefe giderken karşısına çıkan israfları bertaraf edebilmesidir.

Aygo çocuklarını takım çalışmalarına teşvik ederek öğrencilerimizin ortak çalışma yapmalarını sağlamaktayız. Bu sayede takım çalışmasının ortaya çıkardığı sinerjiyi hayatlarında bir öğrenme rehberi olarak görmelerini amaçlıyoruz.

Yalın düşünce öğrencilerimizin  gerek AYGO anaokulundaki öğrencilik hayatları boyunca gerekse daha sonra ki meslek hayatlarında hedeflerini belirleme, planlı ve programlı çalışabilme, sebep – sonuç ilişkisini kurabilme ve de problemleri kök nedenleriyle inceleyip sonuca gidebilme yetilerini kazandıran bir sistemdir.

5s ile başlayan sistematik çalışma kılavuzu 9 farklı konu başlığından sonra KAİZEN ile son bulmaktadır.

Kaizen’ i küçük adımlarla sürekli gelişme isteğinin bireye kazandırılmasıdır. Şuan dünya üzerinde en yaygın problem çözme kılavuzudur.

5S NEDİR ?

AYGO okulumuzda uygulamakta olduğumuz ‘’Yalın Düşünce ‘’ nin ilk adımı olan 5S ile öğrencilerimizin gerek kendi gerekse ortak kullanım alanlarında var olan objelerin farkındalığının arttırılması , fonksiyonlarının sorgulanması ve belirli bir disiplinle her daim kullanıma hazır olmalarının sağlanmasıdır.

5S ile öğrencimize kazandırmak istediklerimiz ;

  • Kendine ait objelerin sorumluluğunu ayırmak
  • Yine bu objelerin kendi hayatındaki önemini sorgulayabilmesi
  • Ortak kullanım alanlarındaki disipline ayak uydurabilmesi

Hepsini sağladıktan sonra asıl odaklanması gereken konu ya da konulara maximum seviyede konsantrasyonunu arttıracak çalışma yapabilme ortamını kendi tarafından sağlanabilmesidir.

5S, 5 temel adımdan oluşur :

1AYIKLAMA: 5S yapılacak ortamdaki tüm objeler gözle görülecek şekilde mevcut ortamından alınarak bir masa yada düz bir zemin üzerine serilir.

2) DÜZENLEME: Her bir obje tek tek sorgulanarak bunun yeri burada olmalı yada olmamalı diye sorgulanır. Yeri  orası olmayanlar ilgili yere taşınırlar.

3) TEMİZLEME: 5S yapılan alan hafif nemli bir bezle yada ıslak mendille temizlenir

4) STANDARTLAŞTIRMA:5S yapılan alan buraya konulacak objelere göre planlanır ve yerleştirilir. Etiketleme yapılarak kullanıldıktan  yada temizlikten sonra tekrar aynı yere konulması sağlanır.

5) GELİŞTİRME : Bu adımda 5S yapılan alan , öğrencimiz tarafından daha efektif olarak nasıl kullanılabilir sorusu  sorularak 5S alanı için kendisinin fikir üretmesi sağlanır.

5S konu olarak şöyle özetlenebilir ;

‘’ Bulması kolay , kullanması kolay , yerine koyması kolay’’

 

 

Leave Your Reply